Odolná firma

Vážení majitelé rodinných firem.

 V posledních čtyřech letech čelíte mnoha vlivům, které působí na Váš výkon a úspěch. Široká škála nepříznivých faktorů – od přírodních událostí až po události způsobené člověkem (např. regulační a legislativní změny, války, ekonomické krize, inflace, energetické krize, převratné inovace, zvyšování nákladů, přerušení logistických řetězců, nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů na trhu práce apod.) s různou intenzitou ohrožují chod a udržitelnou kontinuitu Vašeho podnikání. Dlouhodobá složitost prostředí vyčerpává Vaše zdroje, musíte zvládat rizika a nejistoty. Proto je vhodné zkoumat, co můžete nebo musíte udělat proto, abyste maximalizovali pravděpodobnost, že Vaše firma bude existovat i v budoucnosti.

Asociace rodinných firem ve spolupráci se zástupci univerzitního prostředí (Vysokou školou finanční a správní, a. s., Vysokým učením technickým v Brně, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě) a Institutem rodinného businessu Bratislava proto vyhlašuje 3. ročník průzkumu Odolná rodinná firma 2024.

 Proč se účastnit výzkumu?

  • Při vyplňování dotazníku si v rodinném kruhu otestujete parametry odolnosti a v případě Vašeho zájmu získáte zdarma zpětnou vazbu od nezávislé odborné poroty.
  • Otevřete diskusi a komunikaci nad dovednostmi, které byste mohli zlepšit, nad inovacemi, které byste mohli realizovat.
  • V rámci akcí ARF, setkávání a networkingu můžete diskutovat a získávat pohledy na odolnost od ostatních majitelů rodinných firem.
  • Nabízíme Vám natočení a zveřejnění podcastu, zviditelnění Vaší firmy v mediálním prostoru.

 Jak je definována organizační odolnost?

Organizační odolnost je dle normy ISO 22316 schopnost absorbovat a přizpůsobovat se neustále se měnícímu prostředí tak, aby podnik splnil své cíle a dlouhodobě prosperoval. Odolnost souvisí s tím, jak se jednotlivci, organizace, podniky, komunita, celá společnost vyrovnává s poruchami, překvapeními, změnami a krizemi. Odolnost znamená efektivní reakci na nepříznivé situace (události) a to nejen po události, ale také před ní, v jejím průběhu a po jejím doznění.  Organizační odolnost zahrnuje dva různé pohledy: jeden souvisí se schopností přežít a další souvisí s rozvojem nových schopností, se zkoumáním nových příležitostí a s následnými inovacemi.

Odolnost organizace nelze měřit ex-ante. Adaptace vyžaduje připravenost, flexibilitu, odhodlání a velký soubor dalších dovedností, schopností a hodnot, které pomáhají přežít krizová období a vést podnik k udržitelnosti (kontinuitě). Dynamické schopnosti nelze vyhodnotit jejich množstvím, ale prostřednictvím binární proměnné – firma buď má, nebo nemá, osvědčený postup, proces, rutinu, intuici získanou řízením předchozích krizí, měkké či tvrdé dovednosti, schopnosti apod. Přesného měření odolnosti organizace pravděpodobně nelze dosáhnout. Lze pouze odhadnout kapacitu odolnosti před událostí. Odolnost ovlivňují dynamické schopnosti většinou nehmotné povahy (vlastnosti, schopnosti, dovednosti, znalosti, vztahy atd.), které jsou samy o sobě těžko kvantifikovatelné číslem. Proto je i nosná část dotazníku zaměřena především na měkké dovednosti.

Věříme, že vyplnění dotazníku Vás bude inspirovat ke krokům, které umožní zvýšit důležitost a osobní přiměřenost dovedností, které ovlivňují odolnost Vašeho podnikání během turbulentních období.

Odolnost – akademický pohled 7.1. REV1_

Odolnost – metodologie 16.1.

231107_ARF_Souhlas_GDPR_cz

výzkumná zpráva Odolná rodinná firma

Partneři průzkumu Odolná firma

Odolná firma partner
Asociace rodinných firem

Asociace rodinných firem

1. 2. 2024

Odolná firma partner
Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

1. 2. 2024

Odolná firma partner
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - Fakulta podnikatelská

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ - Fakulta podnikatelská

1. 2. 2024

Odolná firma partner
VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

VŠB - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

31. 1. 2024

Odolná firma partner
Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.

31. 1. 2024

    E-mail

    Firma