Jsme rodina

Asociace rodinných firem

Vítejte v rodině silných rodinných firem

Vítejte v Asociaci rodinných firem, prostoru určenému rozvoji a přímé podpoře rodinným firmám v České republice.

Přímá podpora
vaší úspěšné rodinné firmy

Úvod

workshop

Komplexní vzdělávání zaměstnanců na základě dotační Výzvy 03_22_040

1. 12. 2025  |  Česká republika

SEZNAM KURZŮ

 • 5S
 • 8D Report – metodika zlepšování
 • Agilní metody řízení
 • Akademie mistrů
 • Akční plány a měření výkonnosti
 • Akvizice nových zákazníků
 • Analýza a řízení rizik
 • Analýza komodit a dodavatelů
 • Analýza kořenových příčin
 • Analýza potřeb klienta při obchodním jednání
 • Analýza pozic a postojů – průlomové „win – win“ vyjednávání
 • Analýza pracoviště
 • Angažovanost
 • APQP – moderní plánování kvality (Control Plan)
 • Argumentace a vyjednávání
 • Asertivita
 • Aspekty bezpečnosti v organizaci
 • Audit výrobku a procesu
 • Bezpečnost informací
 • Bezpečnostní dovednosti pro zaměstnance přicházející do styku s veřejností
 • Brand management
 • Budování a vedení motivovaného týmu
 • Budování vztahů se zákazníkem, vztahový marketing
 • Byznys strategie
 • Category management
 • Cenová a distribuční politika, integrovaná konkurence
 • Cenové vyjednávání
 • Cesta produktivity
 • Cpywriting
 • Data – průmyslové inženýrství
 • Definování rolí
 • Delegování
 • Delegování pravomocí
 • Design Thinking
 • Development centre
 • DMAIC
 • Dotazování a naslouchání
 • Efektivní akviziční obchod
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní propagace a marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích
 • Efektivní řešení kořenových příčin problémů
 • Efektivní řízení pro manažery
 • Emoční inteligence
 • Empowerment
 • Energy Management
 • Environmentální management – ISO 14001
 • Ergonomie
 • Etapizace
 • Evaluace
 • Facilitace a vedení porad
 • Firemní hodnoty a firemní kultura
 • Firemní kultura
 • FMEA
 • Generační management
 • Hodnocení a systém odměňování zaměstnanců
 • Hodnocení pracovníků, vedení hodnotících rozhovorů
 • Hodnotící pohovory
 • HR controlling
 • HR marketing
 • Change management
 • Image obchodníka
 • Individuální koučink
 • Informační systémy bezpečnosti a jejich integrace
 • Inovace v praxi
 • Interní auditor
 • Jak digitalizovat firemní komunikaci
 • Jak efektivně vytvářet úspory v nákupu
 • Jak na zdravou životosprávu
 • Jak rozpoznat a rozvíjet talent pracovníka
 • Jak zdravě zvítězit nad únavou a zlepšit výkonnost
 • Jak získávat byznys na LinkedIn
 • Jak zpracovat business plán
 • KAIZEN
 • Key account management
 • Kompetence a kompetenční modely
 • Komunikace
 • Konflikty
 • Koučink
 • Kreativní metody v řízení
 • Kritické myšlení
 • Krizová komunikace
 • Krizové řízení
 • Kurz moderování
 • Kvalita a neustálé zlepšování
 • Kvalita pro mistry
 • KVP kaskáda
 • Leadershiop
 • Lean
 • Logistika nákupu a řízení zásob
 • Management a vedení lidí
 • Management rizik
 • Management řízení změn
 • Management v logistice
 • Management změny
 • Manažer pro kvalitu
 • Manažer štíhlé výroby
 • Manažerská personalistika
 • Manažerské dovednosti pro top management
 • Manipulace a obrana
 • Mapování procesů
 • Marketing
 • Marketingová komunikace
 • Marketingová strategie
 • Marketingové řízení a plánování
 • Marketingový a komunikační mix
 • Mentoring
 • Měření – metrologie
 • Měření výkonnosti a reporting
 • Metoda SMED
 • Metoda TPM
 • Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, just in time
 • Metody PI II. – DMAIC, VSM, FMEA, 8D REPORT
 • Metody vedení kurzů a školení, zpětná vazba účastníkům
 • Mezinárodní obchod
 • Mindfullness a využití flow v práci
 • Moderace a facilitace porady
 • Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry
 • Monitoring a řízení změn projektu
 • Motivace
 • Mystery shopping
 • Myšlenkové mapy a vizuální myšlení
 • Nákupní dovednosti
 • Náročné situace v komunikaci
 • Nástroje pro zlepšování procesů a optimalizace procesů
 • Nejčastější chyby ve vedení lidí
 • Neurolingvistické programování
 • Neustálé zlepšování
 • Neverbální komunikace
 • Nová norma IATF 16949:2016
 • Nové trendy v marketingu pro malé a střední podniky
 • Obchod a komunikace v multikulturním prostředí
 • Obchodní akademie pro akvizitory
 • Obchodní dovednosti
 • Obchodní právo
 • Obtížné situace v životě manažera
 • Odměňování zaměstnanců a další benefity
 • Odolnost vůči stresu a prevence stresu
 • Online marketing
 • Osobní image, etika
 • Osobnostní typologie zákazníka
 • Péče o duševní zdraví
 • Personální audit
 • Personální strategie jako součást strategie firmy
 • Plánování a koordinace projektu
 • Plánování kvality APQP
 • POKA – YOKE
 • Pokročilé manažerské dovednosti
 • Pokročilé prodejní dovednosti
 • Pokročilé vyjednávací techniky
 • Porady – vedení
 • Postupy výběru zaměstnanců
 • Pozitivní myšlení
 • PPAP
 • Praktické nástroje řízení kvality
 • Prevence a zvládání stresu
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Prezentace v médiích, mediální trénink
 • Prezentační dovednosti
 • Principy a zásady delegování úkolů
 • Problem solving
 • Problematické situace při telefonování
 • Proces adaptace nových zaměstnanců
 • Procesní a výrobkový audit
 • Procesní management
 • Prodejní dovednosti
 • Produktový marketing
 • Profesionální image
 • Profesionální komunikace po telefonu
 • Profesionální nákupčí
 • Profesní typologie
 • Projektová metodika dle PRINCE II.
 • Projektové řízení a plánování
 • Projektový manažer
 • Přesvědčivá prezentace
 • Přijímání zaměstnanců
 • Příprava na jednání
 • Příprava, plánování a organizace projektu
 • Psychologické dovednosti lektora – školitele
 • Psychologie osobnosti – sebepoznání
 • Psychologie prodeje
 • Public relations v praxi
 • Reklama a podpora prodeje
 • Rétorika a hlasová technika
 • Risk management
 • Role manažera
 • Rozvoj zaměstnanců – trénink a vzdělávání
 • Řešení konfliktů
 • Řízení a finanční plánování
 • Řízení a vedení změn v organizaci
 • Řízení informační bezpečnosti dle ISO 27001 a ISO 27005
 • Řízení informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu dle modelu TISAX
 • Řízení kontinuity procesů (BCM)
 • Řízení kvality
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení rizik v oblasti IT dle ISO 20000-1, ISO 20000-2 a ISO 31001
 • Řízení výkonnosti podniku
 • Řízení výroby
 • Řízení zásob
 • Sebekoučování jako nástroj seberozvoje
 • Sedm základních nástrojů řízení kvality
 • Styly vedení a leadership
 • SMED
 • SPC a statistické metody v automobilovém průmyslu
 • Stanovování priorit a time management
 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
 • Strategické řízení
 • Strategické řízení financí a rizik
 • Strategické řízení výroby a zvyšování výkonnosti na pracovištích
 • Strategický marketing
 • Strategie plánování
 • Stres a jeho odstraňování
 • Stres management a time management pro mistry
 • Syndrom vyhoření
 • Školení interních auditorů kvality ISO 9001, 19011
 • Štíhlá výroba
 • Talent management
 • TEAM LEADERS – Odborná školení lean
 • Techniky uzavírání obchodu
 • Telefonování a struktura telefonického hovoru
 • Telefonování se zákazníkem a zvládání námitek
 • Time Management
 • TPM
 • Trénink kreativity a EQ
 • Týmová spolupráce
 • Typologie osobností
 • Typologie zákazníka
 • Účinné zvládání námitek
 • Udržení zákazníka
 • Úspěšné vedení tréninků a školení
 • Úvod do problematiky projektového řízení
 • Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce
 • Úzká místa ve výrobě – Teorie omezení TOC
 • Vedení a koučink zaměstnanců
 • Vedení a struktura obchodního jednání
 • Vedení hodnotících pohovorů a předání feedbacku
 • Vedení lidí
 • Vedení manažerských aktivit
 • Vedení motivovaného týmu
 • Vedení obchodního týmu
 • Vedení porad a organizace práce
 • Vedení schůzek
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Vyjednávací dovednosti pro pokročilé
 • Vyjednávání a argumentace
 • Work-life balance a time management
 • Základní kurz metrologie
 • Základní statistické metody ve výrobě
 • Základy koučování
 • Základy managementu kvality – systémové požadavky
 • Základy manažerských dovedností pro vedoucí prodejen
 • Základy podnikání
 • Základy procesního řízení
 • Základy projektového řízení
 • Zjišťování potřeb zákazníka
 • Zvyšování efektivity procesů
 • Zvyšování výkonnosti

Sdílíme témata

Rodinné firmy mají svá specifická témata, známe je, sdílíme je, učíme se od nejlepších.

Novinky

prohlédnout vše

Workshop - proběhlo
Akademie ARF 2024/2

Akademie ARF 2024/2

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Finanční řízení   Obchod a marketing

Datum konání: 11. 4. 2024

Workshop - proběhlo
Akademie ARF 2024/3

Akademie ARF 2024/3

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Finanční řízení   Obchod a marketing

Datum konání: 13. 6. 2024

Článek
Nadační fond Melodio – Spojujeme pomoc se zážitkem

Nadační fond Melodio – Spojujeme pomoc se zážitkem

20. 2. 2024

Rodinné podnikání   Firemní kultura   Obchod a marketing

Článek
Tým KPMG pro transformace malých a středních podniků vede Sýkora

Tým KPMG pro transformace malých a středních podniků vede Sýkora

20. 2. 2024

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Automatizace

Článek
SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. na stupních vítězů!

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. na stupních vítězů!

8. 8. 2023

Firemní kultura   Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy

Článek
Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků

8. 8. 2023

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy

Workshop - proběhlo
Akademie ARF 2024/1

Akademie ARF 2024/1

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Finanční řízení   Obchod a marketing

Datum konání: 7. 3. 2024

Akce - proběhlo
Next Gen 2024

Next Gen 2024

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Firemní kultura   Prodej nebo převod   Leadership   Obchod a marketing

Datum konání: 24. 5. 2024

Akce - proběhlo
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ RODINNÝCH FIREM PLZEŇ 2024

REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ RODINNÝCH FIREM PLZEŇ 2024

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Správa majetku

Datum konání: 28. 2. 2024

Akce - proběhlo
Vánoční setkání u sklenky vína

Vánoční setkání u sklenky vína

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Obchod a marketing

Datum konání: 7. 12. 2023

Workshop
Komplexní vzdělávání zaměstnanců na základě dotační Výzvy 03_22_040

Komplexní vzdělávání zaměstnanců na základě dotační Výzvy 03_22_040

Strategické řízení firmy   Rodinné podnikání

Datum konání: 1. 12. 2025

Akce - proběhlo
Cesta k úspěchu na zahraničních trzích

Cesta k úspěchu na zahraničních trzích

Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy   Obchod a marketing

Datum konání: 5. 10. 2023

Úvod

kanceláře

Reprezentativní konferenční prostory v centru Prahy pro vaše potřeby

V samém centru Prahy nabízí Asociace rodinných firem nově zrekonstruované reprezentativní prostory k využití pro jednání, workshopy či setkávání podle Vašich potřeb.

Poradíme Vám

Zeptejte se našich expertů

prohlédnout vše

Expert
Martin Šámal

Martin Šámal

Obchod a marketing   Organizace a procesy   Strategické řízení firmy

Martin je seniorní parťák v oblasti marketingu, komunikace a business developmentu s více než dvacetiletou praxí, díky které pomáhá formovat byznysy s udržitelným růstem.

Expert
Naděžda Petrů

Naděžda Petrů

Obchod a marketing   Rodinné podnikání   Strategické řízení firmy

Naďa je sice vysokoškolský pedagog, ale s reálnou praxí řízení MSP.

Expert
Tomáš Jelínek

Tomáš Jelínek

Rodinné podnikání   Finanční řízení   Firemní kultura   Strategické řízení firmy

Tomáš se zaměřuje na správu a ochranu bohatství.

Expert
Karel Buchta

Karel Buchta

Organizace a procesy   Firemní kultura   Strategické řízení firmy

Karel se zaměřuje na podporu středních firem na cestě k udržitelnému podnikání.

Expert
Jan Šolta

Jan Šolta

Obchod a marketing

Jan se zaměřuje na nákupní chování, nové trendy v maloobchodu a jejich dopad na design, marketing a optimalizaci obchodu jako místa prodeje.

Expert
Ladislav Král

Ladislav Král

Finanční řízení   Organizace a procesy   Strategické řízení firmy

Project partner a senior konzultant M.C.TRITON.

Expert
Vojtěch Dlouhý - Feedyou

Vojtěch Dlouhý - Feedyou

Automatizace   Organizace a procesy   Nábor a rozvoj lidí

Automatizujeme digitální komunikaci a tvoříme lepší vztahy se zákazníky i zaměstnanci díky virtuálním asistentům - chatbotům a voicebotům.

Expert
Jakub, Petr, Václav Ludegaard Consulting Team

Jakub, Petr, Václav Ludegaard Consulting Team

Automatizace   IT   Organizace a procesy   Strategické řízení firmy

Jsme konzultační team technologické společnosti Lundegaard.

Expert
FrantišekKulvajt

FrantišekKulvajt

IT

Obchodní ředitel v největší české IT společnosti se zaměřením na podnikové informační systémy a řešení digitální transformace firem.

Expert
JanaŠpačková

JanaŠpačková

Firemní kultura   Strategické řízení firmy   Organizace a procesy   Nábor a rozvoj lidí   Leadership

Zakládající partnerka Flexjobs Consulting, expert na flexibilní a hybridní práci a poradce managementu pro HR strategii

Expert
Dagmar Pechová

Dagmar Pechová

Firemní kultura   Leadership

Dagmar je váš průvodce na cestě ke zlepšení kvality života.

Expert
Apolena Weissová

Apolena Weissová

Firemní kultura   Strategické řízení firmy   Organizace a procesy

Apolena se věnuje transformaci způsobu práce v ČR.

Staňte se i Vy členy naší rodiny

Společně rosteme s úspěchem každého z nás.

Úvod

reference

Zdeněk Pelc ml.

ambasador, GZ media, a.s.

Říká se, že naše firma dobyla celosvětový trh s vinylem. Já k tomu mám výhrady. Naší filozofií není agresivně růst či cokoli dobývat. Je to spíš snaha vybudovat hodnotu, co trvá, firmu, která jde postupně kupředu bez ohledu na to, zda právě stojí na vrcholu či prochází údolím. Asociaci rodinných firem beru na naší cestě jako mimořádně užitečného společníka. Poskytuje nám zázemí pro setkávání, poradenství a služby odpovídající specifickým potřebám rodinné firmy i vzdělávání v nejnovějších trendech pro nás i naše zaměstnance.

Okamžiky ze života naší rodiny

Momenty z akcí, workshopů a setkávání v rodině Asociace rodinných firem

Galerie

Galerie
Next Gen 2024

Next Gen 2024

Datum konání: 24. 5. 2024

Galerie
Regionální setkání ARF Plzeň 2024

Regionální setkání ARF Plzeň 2024

Datum konání: 28. 2. 2024

Galerie
Vánoční setkání u sklenky vína

Vánoční setkání u sklenky vína

Datum konání: 7. 12. 2023

Galerie
CESTA K ÚSPĚCHU NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

CESTA K ÚSPĚCHU NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH

Datum konání: 5. 10. 2023

Galerie
Akademie ARF 2023

Akademie ARF 2023

Galerie
NEXT GEN 2023

NEXT GEN 2023

Datum konání: 23. 6. 2023

Galerie
Regionální setkání vlastníků rodinných firem PLZEŇ 2023

Regionální setkání vlastníků rodinných firem PLZEŇ 2023

Datum konání: 30. 3. 2023

Galerie
Slavnostní vyhlášení průzkumu Odolná rodinná firma 2022

Slavnostní vyhlášení průzkumu Odolná rodinná firma 2022

Datum konání: 22. 9. 2022

Galerie
Lipno NEXT GEN 2022

Lipno NEXT GEN 2022

Datum konání: 8. 6. 2022

Galerie
Setkání s fotografií

Setkání s fotografií

Datum konání: 24. 5. 2022

Galerie
Posezení o páté

Posezení o páté

Datum konání: 19. 4. 2022

Galerie
Regionální setkání vlastníků rodinných firem PLZEŇ 2022

Regionální setkání vlastníků rodinných firem PLZEŇ 2022

Datum konání: 31. 3. 2022

Galerie
Číše vína

Číše vína

Datum konání: 30. 3. 2022

Galerie
Velké setkání vlastníků rodinných firem v hotelu Marriott v Praze

Velké setkání vlastníků rodinných firem v hotelu Marriott v Praze

Galerie
Setkání vlastníků rodinných firem ve Velkých pavlovicích

Setkání vlastníků rodinných firem ve Velkých pavlovicích

Galerie
Setkání vlastníků rodinných firem v Olomouci

Setkání vlastníků rodinných firem v Olomouci

Galerie
Setkání expertů

Setkání expertů

Galerie
Třeboňská nocturna

Třeboňská nocturna

Galerie
Setkání Chateau Herálec

Setkání Chateau Herálec

Galerie
Setkání Olomouc Nutrend world

Setkání Olomouc Nutrend world

Experti

Partneři

Strategičtí partneři

Podporujeme

  E-mail

  Firma

  Zpráva

   E-mail

   Firma