Slavnostní vyhlášení průzkumu Odolná rodinná firma 2022
Galerie

Slavnostní vyhlášení průzkumu Odolná rodinná firma 2022

22. 9. 2022  |  Magenta Experience Center Obchodní centrum Arkády Pankrác

V průzkumu Odolná firma roku 2022 zvítězilo pět českých firem

Dne 22. září 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků průzkumu Odolná firma roku 2022, které pořádala Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem. Průzkum si klade za cíl popsat jednotlivé atributy odolnosti a zjistit jestli, a v jakých oblastech, jsou české rodinné firmy odolné. Ze 105 firem bylo podle výsledků nejodolnějších pět rodinných firem.

Nejodolnějšími firmami roku 2022 jsou:

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

CENTES, spol. s r.o.

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

B R U S I V O spol. s r.o.

AGD PRINT s.r.o.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí,“ říká Mgr.Jan Pavelka, LL.M. advokát a předseda Asociace rodinných firem.

„Vysoká míra nejistoty pramenící z nečekaných externích vlivů, výkyvů tržních podmínek a obtížné predikce budoucího vývoje klade nároky na odolnost firem, na schopnost vytvářet rezervy i na schopnost a ochotu připravovat možné alternativy a přizpůsobovat se novým tržním podmínkám. Z průzkumu, ale i našich vlastních zkušeností, vyplývá, že odolnost rodinných firem je úzce spojena  s osobností majitele a současně jeho schopností své vize a strategii sdílet s celým týmem jeho firmy. Průzkum nejen ukazuje obrázek vysoké odolnosti rodinných firem, jako významné části naší ekonomiky, ale současně jeho účastníkům dává unikátní možnost srovnání a dává respondentům možnost identifikovat prostor pro odstranění případných vlastních rezerv a příležitosti pro zvýšení jejich vlastní odolnosti.“ 

Výzkum probíhal v on-line prostředí od 1. 4. do 14. 8. 2022. Po dobu, kdy byl průzkum aktivní,jej otevřelo652 potenciálních respondentů. Strukturovaný dotazník o délce vyplnění 30-40 minut jich nakonec vyplnilo 105. Ty následně hodnotila odborná porota.

Výsledky průzkumu

Důvodem vzniku rodinných firem je nejčastěji znalost oboru a většinou jsou zapojeni 2-4 rodinní příslušníci. Většina rodinných firem má roční obrat do 50 milionů korun. Jako své silné stránky jmenují rodinné firmy nejčastěji vytrvalosti, loajalitu a pracovitosti, za své slabé stránky považují nedostatek lidských zdrojů. Data vyplynula z dotazování Asociace rodinných firem v rámci průzkumu Odolná firma roku 2022.

Firmy s vnitřním rodinným uspořádáním jsou na trhu odnepaměti, důvody jejich vzniku se ale liší. Jako impuls vzniku uvedlo nejvíce rodinných firem (67 %) znalost daného oboru, pro 35 % firem to byla mezera na trhu a pouze pro 11 % tradice. Více než třetina rodinných firem vznikla v roce 1989.

V nadpoloviční většině rodinných firem jsou do podnikání aktivně zapojeni 2-4 členové rodiny. Nejvyšší počet rodinných příslušníků byl v rámci průzkumu 11, průměrný počet je 3,21. V 37 % případů spravuje firmu druhá generace a 22 % respondentů chystá předání do 5 let.

38 % rodinných firem má obrat do 10 milionů korun, 33 % do 50 milionů korun. V 93 % případů má nejvyšší podíl na obratu Česká republika, ale 42 % společností eviduje tržby i v zemích Evropské unie, především v Německu a na Slovensku.

„Tento fenomén přichází stále častěji díky předávání vedení firmy na mladší generaci. Ta totiž nevnímá jazykovou bariéru, nemá problém vyhledávat nové obchodní partnery a to i prostřednictvím online technologií, s využitím digitalizačních trendů a „datové inteligence.“ doplňuje Václav Štětina, ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, partnera Asociace rodinných firem.

Zaměření se přitom různí. Nejčastěji se jedná o služby, které provozuje 51 % rodinných podniků v oboru gastronomie, cestovního ruchu nebo oprav a servisů. Ve výrobním sektoru podniká 41 % firem, nejčastěji ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu a potravinářství.

Mezi konkurenční výhody patří podle respondentů nejčastěji socioemocionální bohatství, tedy vytrvalost, spolehlivost, loajalita nebo kvalita. Na slabých stránkách se firmy nejčastěji shodují v oblasti lidských zdrojů, a to na jejich nedostatku, neochotě se vzdělávat a vysoké fluktuaci.

Většina rodinných firem dá spíš na osobní dojem než na marketing. 53 % firem nemá marketingového specialistu a tuto roli zastává někdo ze společnosti jako vedlejší. 16 % vlastního marketéra má a 18 % marketing vůbec nevyužívá.

Klíčovým aspektem odolnosti je pro firmy oblast vize a strategie. Více než polovina firem má jasně stanovenou vizi, misi i hodnoty svého podnikání. Více než třetina respondentů uvedla, že označení rodinná firma má pozitivní dopad na obchod a obchodní příležitosti a více než třetina majitelů rodinných firem realizuje finanční, organizační nebo restrukturalizační změny s cílem zvýšit svoji odolnost prostřednictvím investic. 41 % rodinných firem pak chystá investice, které zlepší udržitelnost a umožní jí ESG reporting.

69 % rodinných firem nebylo připraveno na situaci kolem covidu a omezení podnikání, ale situace je zásadně nepostihla především díky jejich flexibilitě a schopnosti změnit zavedené postupy a procesy. Zatímco některým odvětvím přinesla pandemická krize ztrátu a zastavení rozvoje, pro dvě třetiny respondentů byla příležitostí pro růst a rozvoj.

V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. Více než dvě třetiny jich hodnotí svoji odolnost na stupnici 4-5, což svědčí o zdravém a vysokém sebevědomí a důvěře v dlouhodobý podnikatelský úspěch,“ dodává Jan Pavelka, advokát a předseda Asociace rodinných firem.

Fotoreport    E-mail

    Firma