Projekty

Projekt

Asociace rodinných firem, z.s. – Vzdělávání zaměstnanců členů spolku

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002246

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 31.12.2026

Příjemcem je Asociace rodinných firem, z. s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zajistit další profesní vzdělávání členům spolku, což jsou prioritně podnikatelské subjekty. Spolek pomáhá svým členům zvyšovat pracovní výkonnost, rozvíjet odborné schopnosti pracovníků s důrazem na podporu rozvoje u osob 55 a více let.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

plakát A3 ARF

 

Projekt

„DIGI rodina“

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008464

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Příjemcem je Asociace rodinných firem, z. s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Projekt Digi rodina je financován Evropskou unií.

plakát A3 na výšku – Rodina

    E-mail

    Firma