Komplexní vzdělávání zaměstnanců na základě dotační Výzvy 03_22_040
Workshop

Komplexní vzdělávání zaměstnanců na základě dotační Výzvy 03_22_040

1. 12. 2025, 9:00 - 23. 2. 2026, 9:00  |  Česká republika

Strategické řízení firmyRodinné podnikání

SEZNAM KURZŮ

 • 5S
 • 8D Report – metodika zlepšování
 • Agilní metody řízení
 • Akademie mistrů
 • Akční plány a měření výkonnosti
 • Akvizice nových zákazníků
 • Analýza a řízení rizik
 • Analýza komodit a dodavatelů
 • Analýza kořenových příčin
 • Analýza potřeb klienta při obchodním jednání
 • Analýza pozic a postojů – průlomové „win – win“ vyjednávání
 • Analýza pracoviště
 • Angažovanost
 • APQP – moderní plánování kvality (Control Plan)
 • Argumentace a vyjednávání
 • Asertivita
 • Aspekty bezpečnosti v organizaci
 • Audit výrobku a procesu
 • Bezpečnost informací
 • Bezpečnostní dovednosti pro zaměstnance přicházející do styku s veřejností
 • Brand management
 • Budování a vedení motivovaného týmu
 • Budování vztahů se zákazníkem, vztahový marketing
 • Byznys strategie
 • Category management
 • Cenová a distribuční politika, integrovaná konkurence
 • Cenové vyjednávání
 • Cesta produktivity
 • Cpywriting
 • Data – průmyslové inženýrství
 • Definování rolí
 • Delegování
 • Delegování pravomocí
 • Design Thinking
 • Development centre
 • DMAIC
 • Dotazování a naslouchání
 • Efektivní akviziční obchod
 • Efektivní komunikace
 • Efektivní propagace a marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích
 • Efektivní řešení kořenových příčin problémů
 • Efektivní řízení pro manažery
 • Emoční inteligence
 • Empowerment
 • Energy Management
 • Environmentální management – ISO 14001
 • Ergonomie
 • Etapizace
 • Evaluace
 • Facilitace a vedení porad
 • Firemní hodnoty a firemní kultura
 • Firemní kultura
 • FMEA
 • Generační management
 • Hodnocení a systém odměňování zaměstnanců
 • Hodnocení pracovníků, vedení hodnotících rozhovorů
 • Hodnotící pohovory
 • HR controlling
 • HR marketing
 • Change management
 • Image obchodníka
 • Individuální koučink
 • Informační systémy bezpečnosti a jejich integrace
 • Inovace v praxi
 • Interní auditor
 • Jak digitalizovat firemní komunikaci
 • Jak efektivně vytvářet úspory v nákupu
 • Jak na zdravou životosprávu
 • Jak rozpoznat a rozvíjet talent pracovníka
 • Jak zdravě zvítězit nad únavou a zlepšit výkonnost
 • Jak získávat byznys na LinkedIn
 • Jak zpracovat business plán
 • KAIZEN
 • Key account management
 • Kompetence a kompetenční modely
 • Komunikace
 • Konflikty
 • Koučink
 • Kreativní metody v řízení
 • Kritické myšlení
 • Krizová komunikace
 • Krizové řízení
 • Kurz moderování
 • Kvalita a neustálé zlepšování
 • Kvalita pro mistry
 • KVP kaskáda
 • Leadershiop
 • Lean
 • Logistika nákupu a řízení zásob
 • Management a vedení lidí
 • Management rizik
 • Management řízení změn
 • Management v logistice
 • Management změny
 • Manažer pro kvalitu
 • Manažer štíhlé výroby
 • Manažerská personalistika
 • Manažerské dovednosti pro top management
 • Manipulace a obrana
 • Mapování procesů
 • Marketing
 • Marketingová komunikace
 • Marketingová strategie
 • Marketingové řízení a plánování
 • Marketingový a komunikační mix
 • Mentoring
 • Měření – metrologie
 • Měření výkonnosti a reporting
 • Metoda SMED
 • Metoda TPM
 • Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka
 • Metody PI I. – 5S, SMED, TPM, just in time
 • Metody PI II. – DMAIC, VSM, FMEA, 8D REPORT
 • Metody vedení kurzů a školení, zpětná vazba účastníkům
 • Mezinárodní obchod
 • Mindfullness a využití flow v práci
 • Moderace a facilitace porady
 • Moderní nástroje řízení výroby – pro mistry
 • Monitoring a řízení změn projektu
 • Motivace
 • Mystery shopping
 • Myšlenkové mapy a vizuální myšlení
 • Nákupní dovednosti
 • Náročné situace v komunikaci
 • Nástroje pro zlepšování procesů a optimalizace procesů
 • Nejčastější chyby ve vedení lidí
 • Neurolingvistické programování
 • Neustálé zlepšování
 • Neverbální komunikace
 • Nová norma IATF 16949:2016
 • Nové trendy v marketingu pro malé a střední podniky
 • Obchod a komunikace v multikulturním prostředí
 • Obchodní akademie pro akvizitory
 • Obchodní dovednosti
 • Obchodní právo
 • Obtížné situace v životě manažera
 • Odměňování zaměstnanců a další benefity
 • Odolnost vůči stresu a prevence stresu
 • Online marketing
 • Osobní image, etika
 • Osobnostní typologie zákazníka
 • Péče o duševní zdraví
 • Personální audit
 • Personální strategie jako součást strategie firmy
 • Plánování a koordinace projektu
 • Plánování kvality APQP
 • POKA – YOKE
 • Pokročilé manažerské dovednosti
 • Pokročilé prodejní dovednosti
 • Pokročilé vyjednávací techniky
 • Porady – vedení
 • Postupy výběru zaměstnanců
 • Pozitivní myšlení
 • PPAP
 • Praktické nástroje řízení kvality
 • Prevence a zvládání stresu
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Prezentace v médiích, mediální trénink
 • Prezentační dovednosti
 • Principy a zásady delegování úkolů
 • Problem solving
 • Problematické situace při telefonování
 • Proces adaptace nových zaměstnanců
 • Procesní a výrobkový audit
 • Procesní management
 • Prodejní dovednosti
 • Produktový marketing
 • Profesionální image
 • Profesionální komunikace po telefonu
 • Profesionální nákupčí
 • Profesní typologie
 • Projektová metodika dle PRINCE II.
 • Projektové řízení a plánování
 • Projektový manažer
 • Přesvědčivá prezentace
 • Přijímání zaměstnanců
 • Příprava na jednání
 • Příprava, plánování a organizace projektu
 • Psychologické dovednosti lektora – školitele
 • Psychologie osobnosti – sebepoznání
 • Psychologie prodeje
 • Public relations v praxi
 • Reklama a podpora prodeje
 • Rétorika a hlasová technika
 • Risk management
 • Role manažera
 • Rozvoj zaměstnanců – trénink a vzdělávání
 • Řešení konfliktů
 • Řízení a finanční plánování
 • Řízení a vedení změn v organizaci
 • Řízení informační bezpečnosti dle ISO 27001 a ISO 27005
 • Řízení informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu dle modelu TISAX
 • Řízení kontinuity procesů (BCM)
 • Řízení kvality
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení rizik v oblasti IT dle ISO 20000-1, ISO 20000-2 a ISO 31001
 • Řízení výkonnosti podniku
 • Řízení výroby
 • Řízení zásob
 • Sebekoučování jako nástroj seberozvoje
 • Sedm základních nástrojů řízení kvality
 • Styly vedení a leadership
 • SMED
 • SPC a statistické metody v automobilovém průmyslu
 • Stanovování priorit a time management
 • Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení
 • Strategické řízení
 • Strategické řízení financí a rizik
 • Strategické řízení výroby a zvyšování výkonnosti na pracovištích
 • Strategický marketing
 • Strategie plánování
 • Stres a jeho odstraňování
 • Stres management a time management pro mistry
 • Syndrom vyhoření
 • Školení interních auditorů kvality ISO 9001, 19011
 • Štíhlá výroba
 • Talent management
 • TEAM LEADERS – Odborná školení lean
 • Techniky uzavírání obchodu
 • Telefonování a struktura telefonického hovoru
 • Telefonování se zákazníkem a zvládání námitek
 • Time Management
 • TPM
 • Trénink kreativity a EQ
 • Týmová spolupráce
 • Typologie osobností
 • Typologie zákazníka
 • Účinné zvládání námitek
 • Udržení zákazníka
 • Úspěšné vedení tréninků a školení
 • Úvod do problematiky projektového řízení
 • Úvod do štíhlé výroby a analýza měření práce
 • Úzká místa ve výrobě – Teorie omezení TOC
 • Vedení a koučink zaměstnanců
 • Vedení a struktura obchodního jednání
 • Vedení hodnotících pohovorů a předání feedbacku
 • Vedení lidí
 • Vedení manažerských aktivit
 • Vedení motivovaného týmu
 • Vedení obchodního týmu
 • Vedení porad a organizace práce
 • Vedení schůzek
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Vyjednávací dovednosti pro pokročilé
 • Vyjednávání a argumentace
 • Work-life balance a time management
 • Základní kurz metrologie
 • Základní statistické metody ve výrobě
 • Základy koučování
 • Základy managementu kvality – systémové požadavky
 • Základy manažerských dovedností pro vedoucí prodejen
 • Základy podnikání
 • Základy procesního řízení
 • Základy projektového řízení
 • Zjišťování potřeb zákazníka
 • Zvyšování efektivity procesů
 • Zvyšování výkonnosti

1. 12. 2025, 9:00 - 23. 2. 2026, 9:00  |  Česká republika

Využijte naší nabídky vzdělávání Vašich zaměstnanců přímo u Vás ve firmě.

Vybrat si můžete ze široké škály kurzů měkkých i tvrdých dovedností v seznamu kurzů.

V případě zájmu o účast a podrobnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím registračního formuláře nebo emailu: info@asociacerf.cz.

Seznam kurzů

plakát A3 ARF

 

Přihláška

  Jméno

  Příjmení

  Telefon

  E-mail

  Název rodinné firmy

   E-mail

   Firma