SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.  na stupních vítězů!
Článek  |  Jeden z pěti vítězů průzkumu Odolná rodinná firma 2022

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. na stupních vítězů!

8. 8. 2023

Firemní kulturaRodinné podnikáníStrategické řízení firmy

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. (1992) je významnou firmou se sídlem ve Zlínském kraji. Působí zejména v oboru elektronických komunikací a informačních technologií ve spojení s projekty v oblasti ochrany životního prostředí.

V oblasti elektroinstalací je firma ověřeným dodavatelem veřejného osvětlení a fotovoltaických systémů pro rodinné domy i komerční objekty v ČR a v Polsku. Celkový instalovaný výkon všech realizovaných střešních instalací činí více než 15 MWp.

V současné době SATTURN HOLEŠOV udává celorepublikový trend v oblasti „Decentrálního čištění odpadních vod s telemetrickým řídicím systémem“ na venkově a v odloučených místních částech měst, kde je ekonomicky neefektivní budovat centrální kanalizační systémy. Tato technologie umožňuje budování obecních soustav domovních ČOV propojených on-line monitoringem s možností vzdáleného řízení provozních stavů jednotlivých ČOV. Rozšiřujícím modulem systému jsou také dálkové odečty vodoměrů.

Firma se aktivně dlouhodobě zapojuje do programových projektů výzkumu a vývoje v rámci spolupráce s veřejnými vysokými školami ČR (např. VUT v Brně, FAST a FEKT; UP v Olomouci, PřF; VŠB TU Ostrava a VŠCHT Praha).

Firma je rovněž iniciátorem zpracování certifikované metodiky „Bezpečnostní opatření pro stokové sítě“, kterou vypracovalo VUT v Brně, FAST, výzkumné centrum AdMaS.

Aktuálně firma dokončila VaVaI projekt „Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů”. Jedním z výstupů tohoto projektu je udělený patent č. 309 382 – Soustava k monitoringu úniku odpadních vod z dvouplášťové kanalizační stoky v reálném čase.

Ve spolupráci s nemocnicemi Pardubického kraje firma vyvinula moderní software pro krizové řízení nemocnic SOS Nemo, který pracuje jako mozek inteligentní nemocnice, sbírá a vyhodnocuje data, jednoduše je prezentuje a dokáže na ně automaticky reagovat.

Firma je hrdým nositelem ocenění „Vizionář 2019“ a zároveň i vítězem celostátní soutěže „Inovace roku 2019“ za technologický projekt „Komplexní systémová telemetrie pro obecní soustavy domovních ČOV a úpravny vod“. Vyhlašovatelem soutěží jsou společnosti CzechInno a AIP ČR. Důvodem těchto prestižních ocenění je technologický, společenský a ekonomický přínos inovačního projektu pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině.

V kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita mezinárodní soutěže Quality Innovation Award vyhlašované Českou společností pro jakost získala firma 2. místo za inovaci Systémová telemetrie ENCELADUS pro soustavy domovních ČOV.

V soutěži E-government The best 2020 získala firma 2. místo v kategorii „projekty obcí“, a to za projekt „Soustava domovních ČOV s telemetrickým řídicím systémem v obci Rybí“. Soutěž se zaměřuje na projekty, které se zabývají elektronizací veřejné správy v ČR.

Firma je jako jediná ve své kategorii držitelem prestižní značky kvality CZECH MADE. Společnost také získala osvědčení Rodinný Podnik, které vydává Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Firma je za projekt ENCELADUS českým vítězem prestižní soutěže „Cena Magalhãesova průlivu za inovace a objevy se světovým dopadem”, kterou udělila Nadace Fundación Imagen Chile současným inovátorům z celého světa u příležitosti oslav 500.výročí prvního obeplutí světa.

V soutěži Stavba roku 2021 Moravskoslezského kraje firma získala čestné uznání za projekt likvidace odpadních vod v obci Rybí.

K nejnovějším úspěchům firmy patří vítězství v soutěžích Equa bank Rodinná firma roku 2021 v kategorii Malá firma a IBM Firma roku 2021 Zlínského kraje. Posláním těchto soutěží je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území ČR a patří k největším podnikatelským kláním v zemi.

V celostátním průzkumu Asociace rodinných firem získala firma ocenění Odolná rodinná firma 2022.

Sdílení

Autor

Ing. Jaromír TOMŠŮ

    E-mail

    Firma