Řízení peněžních toků během krize - Cash flow napříč dodavatelským řetězcem
Článek  |  převzato z deloitte.com

Řízení peněžních toků během krize - Cash flow napříč dodavatelským řetězcem

6. 4. 2020  |  doba čtení 1 minuta

Koronavirus a firma

Primární je v současné době ochránit zaměstnance, porozumět rizikům pro podnikání a řídit dodavatelský řetězec, který je ovlivněn opatřeními, jež mají zabránit dalšímu šíření nákazy. S ohledem na aktuální situaci se řízení peněžních toků bude muset stát nedílnou součástí strategického plánování firem při zohledňování rizik spojených s rozšířením nového koronaviru COVID-19.

Co je vhodné zvážit?

 • Ujistěte se, že máte nastavený rámec pro řízení rizik dodavatelského řetězce
 • Zajistěte, aby vaše vlastní financování zůstalo životaschopné
 • Přemýšlejte jako CFO, napříč celou společností
 • Zaměřte se na konverzní cyklus „cash-to-cash“
 • Zvažte alternativní možnosti pro financování dodavatelského řetězce
 • Auditujte závazky a transakce spolu s dodavateli
 • Pokud je to možné, přejděte z fixních na variabilní náklady
 • Zkontrolujte šíři vašeho pojištění, a jaká rizika pokrývá
 • Přemýšlejte tzv. „out-of-the-box“, rozhodnutí posuzujte v širším kontextu

Firmám doporučujeme, aby posoudily potenciální rizika v dodavatelském řetězci a mezi zákazníky a vyvinuly vhodná opatření, která budou reagovat na různé scénáře a další vývoj situace.

Potřebujete poradit? Kontaktujte pana Radima Baše ze společnosti Deloitte na emailu: rbase@deloittece.com nebo telefonu +420 733 626 585.

Sdílení

  E-mail

  Firma