Když jde o vztahy, tak „bacha“ na jejich začátek.
Článek

Když jde o vztahy, tak „bacha“ na jejich začátek.

12. 4. 2021  |  doba čtení 5 minut

Firemní kultura

Vytvořit přívětivý první dojem je pomyslnou základovou deskou vztahu. Dobrý dojem otvírá možnosti, je klíčem k jeho rozvinutí. Záleží na několika málo vteřinách. Během nich dojde k výrazné neverbální komunikaci, tedy výměně informací beze slov. Lidé si všimnou nebo nevšimnou. Naším úkolem je, chceme-li profesní, společenské nebo privátní vztahy získávat, aby si nás lidé všimli, a navíc, aby si nás všimli s pozitivním nábojem.

Patříte k těm, kteří záměrně vytvářejí negativní první dojem? Je náplní vaší práce, abyste působili na ostatní negativně? Pokud ano, patříte zřejmě k jednotkám rychlého nasazení a zastrašování lumpů je vaší profesí. Možná jste také vyhazovač z nočního klubu a vaše drsná fasáda má odradit ty, kteří ji mají podobně drsnou. Patříte-li k osobní ochrance veřejně známé nebo důležité osoby, je možná také někdy náplní vaší činnosti nevypadat jako ovečky. Nenapadá mě žádná jiná profese nebo činnost. Ach ano, ještě nerudný šéf.

A nyní vážně. Shodneme-li se na tom, že právě vy, podobně jako já a většina z nás, máte zájem a „v popisu práce“ vytvářet přívětivý dojem, shodneme se zřejmě také na tom, že ani ve společnosti nepovažujete za nutné působit negativně. Většiny lidí chodících kolem vás si nevšímáte, jen několik z nich upoutá vaši pozornost. Někteří negativně. To jsou ti, kteří se chovají, jednají nebo jsou oblečeni tak, že vaše myšlenky vás od seznámení s nimi spíše odrazují. Jiní lidé mají ten dar zaujmout pozitivně. Vysvětlíme si vzápětí, že se nejedná o dar v pravém slova smyslu. Jedná se o soubor činností a jevů, které vždy vytvoří dobrý první dojem.

První, z mého pohledu neodmyslitelně nutnou součástí přívětivého dojmu, je úsměv. Úsměv je natolik nápadná mimika v jisté části obličeje, že ji nelze přehlédnout. Úsměv je něco tak geniálního, že bych to rád přirovnal ke genialitě kruhu. S jistou nadsázkou by se dalo tvrdit, že kdo vymyslel úsměv, vymyslel i kruh. Úsměv, zvláště pak jeho upřímná forma, se projevuje tak, že se koutky úst posunou vlevo a vpravo blíže k uším. Pokud jste si to nyní vyzkoušeli, tak bravo. Já také. Nejednalo se však o úsměv upřímný, ale o uměle vytvořený. Ten opravdový úsměv je tvořen polokruhem, který vytvoří horní a dolní ret a mezi nimi vykouknou vaše zuby. Ten druhý polokruh, abychom zmíněnou genialitu kruhu dotvořili, zařídí oči, které se při upřímném úsměvu změní z mandlovitého tvaru na tvar půlměsíce ležícího na rovné straně. Nepochybně si to dokážete představit.

Druhou silnou zbraní k vytvoření dobrého prvního dojmu je otevřenost. To je soubor myšlenek, které nehodnotí, kdo je kdo. Otevřené myšlenky vám při setkání s jakýmkoli člověkem nabídnou jedinou možnost, a to je otázka: „Kdo jsi?“ Abyste si lépe dokázal představit otevřenost, použiji její opak, tedy uzavřenost. Uzavíráte-li vaše myšlenky do vzorců a posuzujete lidi kolem vás ku příkladu podle toho, kde bydlí, zda jsou z města, vesnice nebo z jiného státu, zda věří v to, co vy, nebo ne, uzavíráte se. Pokud vás vaše myšlenky nabádají hodnotit, zda je lepší ten člověk, který je tmavý, světlý, blonďatá nebo bruneta nebo jestli je ten se žlutou pletí lepší než ten s kudrnatými vlasy, jste v pasti hodnocení a vaše tělo se uzavírá. Společně s tím se uzavírají vaše gesta. Vaše gestikulace je strnulá, neotevřená a toho si lze hned všimnout.

S druhou zbraní přívětivého prvního dojmu souvisí úzce také třetí nástroj. Zájem. V případě, že budete mít o člověka, se kterým se setkáváte poprvé, zájem, výrazně se to projeví na vašem těle. Nezájem je odvrácená hlava, pohled do země či tvář vpitá do displeje mobilu. Přímý a dlouhý pohled do očí s hlavou zpříma nebo vysunutou bradou také nevyjadřuje zájem. Pokud máte doma psa nebo kočku, jistě jste zaznamenali jejich vyjádření zájmu. Je to nakloněná hlava na stranu. Ať chceme nebo ne, náklon hlavy vlevo nebo vpravo nám připadá jako zájem. U nás u lidí se to projevuje také. Tím, že nakloníme k tomu, o koho máme zájem, hlavu na stranu nebo hlavu pootočíme a nastavíme jen jedno z našich uší. Poslouchám tě. Zajímáš mě. Co mi chceš říct? Co máš nového? To jsou otázky, které náklon hlavy nebo pootočená hlava říká. Takže: Mějte o člověka, kterého potkáváte, zájem. Jak ho můžete podpořit, co z toho setkání vzejde, jak mu smíte pomoci v životě? Tyto otázky způsobí, že budete nepřehlédnutelní. Pozitivně nepřehlédnutelní.

Čtvrtým krokem, a už se dostáváme doprostřed toho sedmera, je váš elán. Váš náboj, vnitřní energie, vaše dynamika. Soubor projevů vašeho těla, který se jeví buď nabitý a plný energie, nebo vybitý a bez ní. Vaše dynamika, přiměřená rychlost pohybu, vzpřímené držení těla, vhodná energická chůze, to vše na vaše okolí působí pozitivně. Naproti tomu skleslost, únava, otrávenost životem, sešlost absencí spánku nebo stravou působí negativně. Nejde o váš věk. Jde o to, co každý den děláte. Odpusťte mi prosím tuto formulaci, ale vaše dynamika souvisí s tím, čím se krmíte. Co jíte, kolik toho jíte, kdy jíte. Co pijete, kolik a kdy. Váš elán je přímo úměrný tomu, co posloucháte, jakou hudbu a jaké informace necháte dojít do vaší hlavy vašimi sluchovody. Vše, co vnímáte očima, tedy estetika prostředí, ve kterém bydlíte, jezdíte do práce a zpět a upravenost prostředí, ve kterém pracujete, sportujete nebo odpočíváte. A také co děláte. Sportujete nebo jen fandíte? To vše také ovlivňuje vaši dynamiku. Zařiďte, ať všechno, co vstřebáváte do sebe, je co nejvíce pozitivní, vyhněte se co nejvíce negativním vlivům. Záměrně.

© 2021 Daniel Šmíd

Sdílení

    E-mail

    Firma