Je Vám teplo? Tak to musí být pec
Článek

Je Vám teplo? Tak to musí být pec

5. 3. 2021  |  doba čtení 3 minuty

Rodinné podnikáníFinanční řízení

Jednou z našich běžných auditorských procedur je ověření fyzické existence dlouhodobého majetku na vzorku několika položek registru. Vzorek si vybíráme jak z přírůstků majetku daného roku, tak z majetku, který má společnost v registru již na počátku auditovaného účetního období. Kromě skutečnosti, zda společnost daný majetek fyzicky ve společnosti má, se díváme i na jeho využitelnost a další indikátory potenciálního znehodnocení (především u strojů ve výrobních závodech).

Zatímco při inventuře zásob bývá poměrně jednoduché dané položky jednoznačně identifikovat, u majetku se z této procedury občas stává zábavný kvíz, někde pomalu detektivní pátrání. Ruku na srdce, máte všichni každou položku dlouhodobého hmotného majetku označenou štítkem s jednoznačným identifikátorem, pod kterým je daná položka majetku označena v registru majetku? Jako naivní auditní asistent, který býval vyslán do výroby prověřit existenci majetku, jsem vždy trvala na tom, že ten štítek musím vidět, i kdyby byl umístěn na špatně dostupném místě, čímž jsem zjevně dost vytáčela pracovníky klientů, kteří mi byli přiděleni, aby mi dané vybrané položky majetku ukázali. Pamatuju si, že když jsem jednou takhle obcházela ze všech stran položku „pec“ a marně se snažila nějaký štítek objevit, tak mi bylo poměrně asertivně vysvětleno, že pokud je mi teplo, tak to asi pec bude. Ano, v tomto případě to mělo i logiku, kterou jsem jako člověk bez technického vzdělání dokázala posoudit. A díky Bohu to byla jediná položka pece v registru, takže jsem ji nemohla zaměnit s jinou pecí. Komplikace ovšem nastává v momentě, kdy nejenže majetek není označen, ale ještě jsou položky majetku v registru pojmenovány tak, že ani technik nebo člověk z výroby netuší, který ze strojů na hale si pod daným názvem představit, takže to odhaduje podle pořizovací ceny a snaží se přes účetní dopátrat, kdy byl stroj, který se hledá, zařazen a od kterého dodavatele byl, aby s jistotou dokázal říct: tak tohle je ono. A kdyby to ono nebylo, copak auditor rozezná „vstřikovací stroj 1000 t“ od „vstřikovacího stroje 1300 t“, pokud to na něm není jednoznačně napsáno od výrobce? Každopádně i přes tento handicap se auditorům občas podaří odhalit neexistenci určitého majetku, který je v registru, např. když v registru vidí položku „vrátnice“, kterou nikde v areálu nenašel.

Některé své auditorské „úchylky“ jsem si s sebou nesla i v době, kdy jsem z auditního světa odešla a pracovala jako finanční manažer ve výrobní firmě. Když se nám na oddělení controllingu podařilo shromáždit výsledky jednotlivých dílčích inventur majetku za všechny úseky, vybrala jsem si náhodně 10 položek a pozvala technického ředitele na romantickou procházku po fabrice, aby mi všechny vybrané položky ukázal. Jestli jsem našla u všech položek štítek s inventárním číslem, snad ani komentovat nebudu. Smyslem mé procházky po fabrice byla především touha vidět přívěsnou stříkačku PPS 8 zařazenou do registru majetku dne 1.1.1954, o které jsem byla jak ze strany technického ředitele, tak ze strany několika dalších lidí technického úseku ujištěna, že přesně vědí, kde ji máme. Upřímně, když jsme otevírali dveře místnosti, kde se měla stříkačka 100% nacházet, tak se mi samou nedočkavostí rozbušilo srdce  Bude tam…?

Co myslíte?

Samozřejmě hned po otevření dveří bylo jasné, že tam není. Něco takového by nešlo přehlédnout na první pohled. Nakonec si všichni vzpomněli, že vlastně stříkačku věnovali před několika lety dobrovolnému hasičskému sboru. Inu, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj……

 

Sdílení

    E-mail

    Firma