České rodinné firmy jsou páteří české ekonomiky
Článek  |  převzato z roklen24.cz

České rodinné firmy jsou páteří české ekonomiky

6. 2. 2020  |  doba čtení 2 minuty

Rodinné podnikání

České rodinné firmy jsou páteří české ekonomiky, jsou základem ekonomické stability regionů. Předpokládá se, že jsou díky své flexibilitě schopny rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí. Potvrdit tento předpoklad si klade za cíl dosud nejrozsáhlejší průzkum českých rodinných firem s názvem „Odolná rodinná firma 2020”. Sběr dat byl zahájen 8. listopadu 2019 a bude probíhat do konce února 2020.

Průzkum umožňuje majitelům rodinných firem identifikovat rodinné vztahy, průběh procesu nástupnictví, rodinné hodnoty. Zaměřuje se na pojmenování interních silných a slabých stránek, externích příležitostí a hrozeb, na řízení produktové či marketingové strategie, na motivaci zaměstnanců, firemní kulturu, finanční rezervy či požadavky na oblasti celoživotního vzdělávání. Respondenti získají zpětnou vazbu, která jim následně umožní efektivnější rozvoj firmy, od Asociace rodinných firem získají volný vstup na plánovaná setkání respondentů z řad rodinných firem a vzdělávacích akcí v roce 2020 zdarma.

V květnu 2020 bude na základě agregace získaných dat k dispozici ucelená expertní zpráva o aktuálním stavu odolnosti českých rodinných firem. Tato bude předána pracovní skupině Ministerstva průmyslu a obchodu jako podklad pro návrh dalších kroků „Národní strategie rodinného podnikání”.

Na přípravě metodiky a výzkumu se podíleli zástupci Katedry ekonomie a managementu Vysoké školy finanční a správní, a.s., zástupci Asociace rodinných firem, z.s., Bank Gutmann AG, C.O.T. media s.r.o., Crowe Česká republika, DELOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. a Pavelka s.r.o., advokátní kancelář.

“…Rodinné firmy jsou podle nás opravdu nejen základem ekonomické stability státu, ale i regionů. Jsme rádi, že se podařilo jejich definici ukotvit vládním Usnesením, že je jejich komplexní podpoře věnována pozornost MPO. Rodinné firmy podle šetření Family Firm Institute vytváří 70 – 90 % světového HDP, poskytují zaměstnání 60 – 80 % zaměstnanců. Jaký podíl mají v ČR – dosud nevíme. Na základě dosavadních aktivit se můžeme pouze domnívat, že je trápí nástupnictví, forma předávání řízení a majetku, možnosti řízení konfliktu, metody oceňování rodinné značky, přístup k externímu financování inovací. Kam reálně směřují nebo jak a v čem jsou odolné, ukáží výstupy výzkumu…” uvádí Jan Pavelka, předseda Asociace rodinných firem.

Sdílení

    E-mail

    Firma