7 tipů, jak řešit konflikty v týmu
Článek  |  převzato ze Sevenin.cz

7 tipů, jak řešit konflikty v týmu

16. 8. 2018  |  doba čtení 4 minuty

Firemní kulturaNábor a rozvoj lidíOrganizace a procesy

Pokud vedete tým, nevyhnete se zpravidla tomu, že budete muset řešit i ty nepříjemné situace, jako je konflikt v týmu. Konflikty mohou být součástí přirozeného vývoje, takové „puberty“ týmu. To je období, kdy je tým ještě nezralý a nemá ujasněné některé důležité principy fungování. V každém případě je to vždy příležitost něco zlepšit. 

1. Je to normální
Nejdříve je dobré si uvědomit, že konflikty v týmu jsou normální věc. Lidé jsou různí a přirozeně dochází k tomu, že spolu nesouhlasí. Důležité ale je, zda týmová kultura pomáhá řešit konflikty konstruktivně, nebo zda se nedorozumění neřeší a nechávají se takzvaně vyhnít. To znamená, nepropadejte panice a berte konflikt jako přirozenou součást života firmy. Je to sice ta méně příjemná, ale naprosto normální stránka lidské interakce.

2. Udržte si nadhled
Pokud chcete konflikt dobře vyřešit, je třeba si od něj udržovat odstup. Nenechte se zatáhnout do pozice soudce, kdy od vás znesvářené strany chtějí podporu. Místo toho si představte, že stojíte na vysoké rozhledně a díváte se na situaci shora. Co vidíte? O co oběma stranám jde? O co jim jde doopravdy? Hledají společné řešení, nebo jim jde o osobní prospěch? Je v ohrožení ego, nebo projekt? Zamýšlejte se na situací v klidu a bez zbytečných emocí.

3. Řešte
Najděte společný cíl pro obě strany. Často jde oběma stranám o stejnou věc, jen zvolily jiné cesty. Pak zdůrazňujte onen společný cíl a vyzývejte obě strany k tomu, aby hledaly společně cesty k němu. V tu chvíli se spojí a je téměř vyhráno. Někdy mám při řešení konfliktů pocit, že si lidé jenom nerozumí, jako by mluvili dvěma cizími jazyky. Pak je potřeba, abyste „překládali“. Dělám to tak, že se snažím formulovat to, co říká jedna strana, jinými slovy a chci aby potvrdili, zda to říkám správně. Může se stát, že někdo vyjadřuje své emoce mnohem důrazněji a někdo je zase velmi zdrženlivý. Potom si vzájemně lezou na nervy. Vy jim jen pomozte uvědomit si to a přijmout druhou stranu takovou, jaká je.
Důležité je snažit se najít společnou řeč, řešit konflikt a nezametat jej pod koberec. Začne tam hnít a nepřinese vám nic dobrého.

4. Předcházejte
Konflikty často vznikají, když chybí pravidla, nejsou dostatečně jasně definované kompetence nebo pole působnosti. Přemýšlejte o tom, kde jsou nejčastější (možná i skryté) důvody konfliktů. Užitečné je i mít pravidlo pro řešení konfliktů. Například: Konflikt se řeší nejdříve na úrovni, kde se stal. Pokud se to nepodaří, pak si strany vyberou mediátora, který jim pomůže najít řešení. Pokud i to selže, nastupuje vedení nebo jiná autorita.

5. Budujte prostředí, kde je možné nesouhlasit
Může to znít paradoxně, ale tam kde se běžně čile vyměňují názory, dochází méně k hlubokým konfliktům. Podporujte vždy, aby se při rozhodování nebo diskusích dostali ke slovu všichni zúčastnění. Dejte prostor introvertům nebo méně zdatným řečníkům. Vyslovit by se měl mít možnost každý. Podaří se vám tak zachytit dobré podněty i negativní signály včas a přenesou se z kuchyněk do užitečnějších prostor.

6. Využívejte konflikty konstruktivně
Konflikt je příležitost. Je to situace, která vám ukazuje na místo, které lze zlepšit. Pokud se konflikt dobře vyřeší, pozvedne se nálada v týmu, zvýší se důvěra, zdokonalí se systém, ve kterém fungujete atd.

7. Chraňte týmy před vysoce konfliktními lidmi
Pokud za častými konflikty stojí jedna osoba, zamyslete se nad tím, zda se nejedná o vysoce konfliktního člověka. To jsou lidé, kteří čerpají svou energii z toho, že se „něco děje“. Podrývají, manipulují, jsou negativní a destruktivní. Tito lidé zpravidla nepřijímají žádnou kritiku, svádějí vinu na ostatní a nechtějí hledat řešení. S takovými lidmi se velmi těžko pracuje. Protože jim často chybí schopnost sebereflexe, nejsou koučovatelní a stojí všechny kolem sebe spoustu energie. Takoví lidé by neměli vést týmy nebo být v týmech, kde vyžadujete velkou spolupráci. Měli by pracovat někde, kde mohou ukázat své kvality, aniž by měli negativní dopad na výkon ostatních.

Pokud řešíte aktuálně nějakou konfliktní situaci v týmu, můžete se také obrátit na odborníka na vztahy v týmech, najít si kouče nebo využít školení.

Sdílení

Autor a zdroj

sevenin.cz

    E-mail

    Firma