Proč a jak založit svěřenský fond (a proč ne)
Workshop

Proč a jak založit svěřenský fond (a proč ne)

11. 11. 2021, 9:30 - 11. 11. 2021, 11:30  |  Asociace rodinných firem

Prodej nebo převodSpráva majetku

Téma

Účastníci budou seznámeni s institutem svěřenských fondů a možnostmi jejich zapojení do vznikajících nebo existujících majetkových struktur a různých variant využití tohoto institutu, to vše s důrazem na naše praktické zkušenosti s touto formou správy majetku.

11. 11. 2021, 9:30 - 11. 11. 2021, 11:30  |  Asociace rodinných firem

Co se na workshopu dozvíte?

  • Co to je svěřenský fond
  • Kdo je správce, obmyšlený a protektor
  • Výhody a nevýhody
  • Daňové a účetní souvislosti
  • Příklady využití
  •  Výhled do budoucna

přednášející experti

    E-mail

    Firma