Efektivní nastavení firemní struktury a snížení rizik profilu
Workshop

Efektivní nastavení firemní struktury a snížení rizik profilu

23. 2. 2020  |  Asociace rodinných firem

Organizace a procesy

Téma workshopu

Typy struktur a ovládání firem, jejich výhody a u koho dávají smysl.

23. 2. 2020  |  Asociace rodinných firem

Komu je worskshop určen

Workshop je určen majitelům firem, generálním či provozním ředitelům, finančním ředitelům a manažerům, právníkům a všem, kteří mají na starosti organizační strukturu a chod firmy.

přednášející experti

Program

  • Typy struktur a ovládání firem, jejich výhody a u koho dávají smysl
  • Jak schválený daňový balíček zasáhne do možností strukturování firem a výše daňového zatíženi při reorganizacích
  • Jak diversifikovat aktiva a snížit celkový rizikový profil firmy nebo skupiny firem – například z provozního pohledu nebo zásahem státních orgánů
  • Jak distribuovat peníze vlastníkovi na jeho koníčky a další investice s co nejnižším daňovým zatížením
  • Zkušenosti s různými firemními strukturami

    E-mail

    Firma