Cestovní kanceláře v době koronavirové
Workshop

Cestovní kanceláře v době koronavirové

16. 4. 2020  |  Asociace rodinných firem

Koronavirus a firma

Téma

Mimořádná situace související s šířením nákazy koronaviru a zaváděním mimořádných opatření má nedozírný až fatální dopad na cestovní kanceláře. Cílem je tak spojit své síly, probrat stávající situaci, nový „voucherový“ mechanismus, a probrat rovněž praktické dopady na cestovní ruch.

16. 4. 2020  |  Asociace rodinných firem

Co se na webináři dozvíte?

Účastníci webináře budou mít možnost vyposlechnout nejenom detailnější rozbor zákona o voucherech, procházející nyní schvalovacím procesem, a jeho „mouchy“, a jednotlivé dopady na praktické fungování cestovních kanceláří. Rovněž, i s ohledem na poslání webináře – spojit síly cestovních kanceláří – si budou moci účastníci odnést i zkušenosti jiných cestovních kanceláří, jak se pasují s danou mimořádnou situací. Cílíme rovněž na sepsání několika vybraných akčních bodů, které bychom společně rádi předložili Ministerstvu pro místní rozvoj, případně rovněž profesním asociacím.

přednášející experti

    E-mail

    Firma