Akademie ARF I
Workshop

Akademie ARF I

16. 2. 2023, 10:00 - 16. 12. 2023, 16:00  |  Asociace rodinných firem

Rodinné podnikáníStrategické řízení firmyFinanční řízeníObchod a marketing

Dopolední blok

Téma:

Finanční odolnost firem z pohledu Risku bank

Přednášející:

Jiří Havránek, Corporate portfolio manager, oblast RISK – Raiffeisenbank

 

Odpolední blok

Téma:

Marketingové řízení podniku

Přednášející:

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. – VŠFS

 

16. 2. 2023, 10:00 - 16. 12. 2023, 16:00  |  Asociace rodinných firem

Co se na workshopu dozvíte

Dopolední blok

Finanční odolnost firem z pohledu Risku bank

 • Odolnost firmy z pohledu ekonomického cyklu.
 • Jaké jsou bezpečné základy firmy a co je důvodem potíží.
 • V čem spočívá dlouhodobě udržitelná hodnota firmy.
 • Kde jsou hranice zdravé zadluženosti a finanční stability.
 • Bezpečná struktura cizích zdrojů a forma financování.
 • Na co si dát pozor v uvěrových smlouvách.
 • Proč nepřeceňovat formy poskytnutého zajištění.

Odpolední blok

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení je proces od počátečních analýz zákaznického prostředí přes stanovení podnikové vize, mise, hodnot a cílů, plánování a realizace strategií dle nástrojů marketingového mixu – produktové, cenové, distribuční a komunikační až po rozpočtování a vyhodnocování efektivity inovačních a komunikačních aktivit. „Třešničkou“ na dortu je pak  písemný marketingový plán – např. i ve zjednodušené formě  myšlenkové mapy, zaměřený na naplnění potřeb a požadavků konkrétních zákaznických segmentů.

 • Co se skrývá za marketingovým řízením podniku.
 • Nástroje marketingového mixu 4P, 4C, 4S, 4E apod.
 • Význam a nástroje procesu segmentace, targeting, positioning.
 • Struktura marketingového plánu.

Ceník Akademie ARF

Členové

Jednodenní kurz    1 500 Kč

Celý kurz*       10 000 Kč

Ostatní   

Jednodenní kurz      3 000 Kč

Celý kurz*        20 000 Kč

*Platbu lze rozdělit na dvě pololetí

Součástí ceny je cattering po celou dobu trvání.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Na základě registrace Vám bude zaslána zálohová faktura. Zrušení rezervace méně jak 48 hodin před začátkem akce, znamená 100% storno a povinnost zaplatit poplatek. Poplatek je daňově uznatelným nákladem. Po zaplacení vám bude vystaven daňový doklad.

  E-mail

  Firma