Lukáš Emingr

Lukáš
Emingr

Dlouhodobě se věnuje aktivitám spojeným s hledáním optimálních provozních podmínek budov a energetických systémů v nich. Jeho specializací je strategie provozování portfolia budov, komplexní facility management včetně definice požadované kvality služeb, podpůrné IT systémy a legislativní předpisy v oblasti správy budov a ekonomika spojená s provozem a správou nemovitostí. V minulosti působil ve společnostech Strabag Property and Facility Services a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ve kterých se mimo jiné podílel na implementaci CAFM systémů a zaváděl  ISO 50001.

Jeho cílem je uvádět budovy do stavu, který bude vyhovovat potřebám jejich uživatelů a zároveň do stavu ekonomicky i provozně optimálního a napravovat chyby a vady, kterých jsou nemovitosti bohužel často plné.

Věnuje se i publikační a  přednáškové činnosti, především jako lektor FM Institute, s.r.o. a externí vyučující na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Zároveň je členem odborné sekce Facility managementu ve Společnosti pro techniku prostředí a členem sekce poradců ve facility managementu v asociaci IFMA CZ.

Pracovní zkušenosti

  • STRABAG Property and Facility Services
  • ČEZ Korporátní služby
  • Bon Tech Advisory

Profil experta