Luděk Rychtar

Luděk
Rychtar

Dlouhodobě konzultuje v celé řadě rodinných firem marketing, včetně recruitment marketingu. Intenzivně se, z tohoto úhlu pohledu, věnuje projektům podporujícím firemní kulturu, např. interním komunikačním kampaním, eventovým aktivitám, nadacím, CSR a v neposlední řadě wallmarketingu.

S ARF spolupracuje Luděk krátce, ovšem má bohaté zkušenosti s lektorskou činností, zejména pro Hospodářskou komoru, kde dlouhodobě působí.

Pracovní zkušenosti

  • Estetico
  • Regionální hospodářská komora Brno
  • Wallmarketing.cz
  • ArkAdiA

Profil experta