Jiří Plánička

Jiří
Plánička

Je autorizovanou osobou v oblasti technických zařízení budov se specializací na vytápění, chlazení a vzduchotechniku a energetickým specialistou.

Má několikaleté zkušenosti s projekční činností ve stavebnictví i s realizací výstavby.

Jeho cílem je prodlužovat životnost staveb  a technických systémů v nich díky správné údržbě a pravidelné kontrolou jejich stavu.

Dlouhodobě se věnuje návrhu, provozu a optimalizaci spotřeb energetických systémů v budovách. Je členem sekce poradců ve facility managementu v asociaci IFMA CZ.

Pracovní zkušenosti

  • Je spolumajitelem několika společností: projekční kanceláře, realitní kanceláře a v neposlední řadě společnosti zabývající se inspekcemi nemovitostí a poradenství ve stavebnictví a facility managementu.

Profil experta