Jaro Malach
Expert

Jaro Malach

Jaro se zabývá správou soukromých aktiv, řeší hodnotu aktiv a včetně naplnění požadavků pasiv.

Finanční řízeníLeadershipStrategické řízení firmy

V čem vám expert může pomoci

  • Identifikovat udržitelné opatření proti kolapsu a proti nenávratné ztrátě hodnoty firmy – stabilizovat klíčové pilíře firmy (priority, identifikátory-hodnoty, kvantifikace rizik)
  • Vytvořit a implementovat stabilizační plán – nastavit postup pro dosažení potřebné likvidity firmy
  • Stanovit výši potřebného kapitálu pro udržitelnost firmy a pomocí modelace kapitálových potřeb zajistit budoucí realizaci
  • Dočasně vypomoci při zavádění stabilizačního plánu a provádět monitoring jeho naplňování

O expertovi

Hodnotí výchozí stav a řeší strategický plán nové situace. Modeluje varianty a příležitosti podle měnících se podmínek a kritérií. Naplňuje kapitálové potřeby a pomáhá s realizací hodnot. Monitoruje a kontrolujeme spravované hodnoty, zajišťuje jejich kontinuitu a cílovou maximalizaci.

Pracovní zkušenosti

  • SAEF
  • BHF – ZIVNOBANK
  • TRISTONE PARTNERS
  • MYGIDE

Napište nám

E-mail

Firma

Zpráva

E-mail

Firma