Andrea Paslerová
Expert

Andrea Paslerová

Andrea se věnuje zejména znalecké činnosti

Obchod a marketingOrganizace a procesyProdej nebo převod

V čem vám expert může pomoci

 • Rozšíření znalostí v oblasti oceňování, např. při prodeji společností
 • Oceňování společností – Oceňování nemovitých věcí

O expertovi

Absolvované vzdělávací kurzy

 • 2012 kurz Význam ocenění v současné praxi insolvenčního řízení, Certifikát o účasti vydal dne 21.6.2012 Institut oceňování majetku při VŠE v Praze
 • 2009 seminář Oceňování podniku pro účely insolvenčního řízení, Osvědčení vydala dne 19.10.2009 společnost Centrum moderního vzdělávání, s.r.o., 2008 seminář Výnosový přístup k oceňování nemovitostí, certifikát o účasti vydal dne 26.5.
 • 2008 Institut oceňování majetku při VŠE v Praze, garant prof. Miloš Mařík
 • 2005 – 2006 rekvalifikační kurz Obchodník s nemovitostmi, osvědčení o rekvalifikaci vydáno dne 21.4.2006 společností Centrum moderního vzdělávání, s.r.o.
 • 2004 rekvalifikační kurz Manažer úpadku, osvědčení o absolvování kurzu zakončeném vykonáním zkoušky vydáno společností Středisko pro vzdělávání UNIONINFORM, s.r.o., garantem kurzu Doc.Ing.Zdeněk Častorál, DrSc.

Licence a dekrety

 • 2019 Certifikovaný odhadce nemovitostí, certifikát vydán dne 31.1.2019 společností Společnost pro certifikaci osob o.p.s., Certifikačním orgánem pro akreditaci osob podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 2010 Certifikovaný odhadce nemovitostí, certifikát vydán dne 21.9.2010 společností Bankovní institut vysoká škola, a.s., Certifikačním orgánem pro akreditaci osob podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024
 • 2008 Soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, jmenovací dekret udělen dne 26.6.2008 Krajským soudem v Praze
 • 2005 Oceňování nemovitého majetku tržní (obvyklou) cenou, zejména pro potřeby bank a soudů, osvědčení vydáno dne 15.10.2005 společností Bankovní institut vysoká škola, a.s.
 • 1994 Makléřská licence, osvědčení o vykonání makléřské zkoušky vydáno dne 29.11.1994 Ministerstvem financí České republiky

Pracovní zkušenosti

 • ASB Appraisal, s.r.o.
 •  AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.
 • APOGEO Esteem, a.s.
 • GES ASSET HOLDING, a.s.
 • APOGEO Consulting, s.r.o.
 • A.S.A, spol. s

Napište nám

  E-mail

  Firma

  Zpráva

   E-mail

   Firma