Martin Houska

Martin
Houska

Hlavní zaměření:

Již 20 let pomáhá s daněmi a účetnictvím českým podnikatelům. Zaměřuje se zejména na pomoc společnostem českých vlastníků a podnikatelům, které začíná zajímat distribuce peněz zpět z podnikání. Prioritou je přitom ochránit majetek vlastníka a zajistit, aby i v případě nepředvídané události byla majetková újma co nejmenší.

Od roku 2012 do roku 2014 působil jako ředitel daňového a právního oddělení PricewaterhouseCoopers Česká republika a v letech 2004–2012 jako senior manažer ve společnosti KPMG. Několik let také vedl sekci Mezinárodního zdanění a cla Komory daňových poradců. Vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

V čem Vám expert může pomoci:

 • jak diversifikovat aktiva a snížit celkový rizikový profil firmy nebo skupiny firem – například z provozního pohledu nebo zásahem státních orgánů
 • jak optimalizovat daňovou a účetní zátěž a jak eliminovat zbytečná rizika způsobená nevhodným snižováním daňové zátěže
 • jak distribuovat peníze vlastníkovi na jeho koníčky a další investice s co nejnižším daňovým zatížením

Zkušenosti, reference a certifikace:

 • certifikovaný daňový poradce (KDP ČR)
 • FCCA (Fellow of the Chartered Association of Certified Accountants)
 • absolvent MBA programu UCLA Anderson School of Management

Pracovní zkušenosti

 • Partner BDO Czech Republic s.r.o.
 • Moore Stephens
 • Majitel firmy Acredos
 • ACCA  Association of Chartered Certified Accountants
 • KDP - Komora daňových poradců ČR
 • CFE - Confédération Fiscale Européenne, Brusel
 • BIG 4 - Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte

Profil experta