Otázka pro lídry: Máte pocit, že se zvětšuje propast mezi vaším týmem a vámi?
Článek  |  převzato ze Sevenin.cz

Otázka pro lídry: Máte pocit, že se zvětšuje propast mezi vaším týmem a vámi?

14. 7. 2019  |  doba čtení 5 minut

Organizace a procesyFiremní kultura

Pokud ano, nejste sami. Starostí, které s sebou podnikání nese je tolik, že někdy nevíte, kde vám hlava stojí. Řešíte tisíc a jednu důležitou věc a jednoho dne si uvědomíte, že váš tým už není s vámi na jedné lodi, jako to bylo na začátku.
Zjistíte, že lidi nejsou tak spokojení, jak byste chtěli, začnete mít pocit, že jim na výsledku nezáleží jako dřív a že jsou mnohem kritičtější, než by se vám líbilo.
Budovat firmu (cokoliv) s týmem, který není zapojený je obrovská dřina. Nese s sebou únavu a frustraci, která může vést až k vyhoření.

Propast, která vzniká mezi lídry a týmem, přináší do firmy řadu překážek, které brání v rozvoji. Poslední dobou je to fenomén, který se svými klienty řeším poměrně často.

Vyberte si některé z následujících tipů, které vám bariéry pomůžou odstranit:

1. Přestaňte říkat my a oni.

Všímejte si, jak o svých lidech mluvíte. Pokud o svých lidech začnete mluvit jako o jiném druhu, Tj. označujete je slovem ONI, pak propast zvětšujete. Zaměřte se na to, aby ve vašich myšlenkách byl management a tým jedno. Abyste co nejvíce a nejčastěji vnímal své lidi jako jednu skupinu rovnocenných lidí. Nikomu se totiž nelíbí, pokud jej řadíte do jiné „třídy“. Podporuje to pocit oddělenosti a lidé mají tendence se stáhnout. Používejte častěji slovo MY a podporujte spolupráci a sdílení.

2. Neberte si to příliš osobně.

Pokud už došlo k tomu, že mezi vámi a vašim týmem je propast, akceptujte to jako fakt. Nevracejte se do minulosti a nepitvejte zbytečně, kdo za to může. Rozvířili byste tak prach, ve kterém neuvidíte nic jasně. Zaměřte se na řešení a snažte se v této situaci jednat s nadhledem, tak jako byste byli pozorovateli toho, co se děje. Pokud se necháte příliš stáhnout emocemi, začnete pociťovat křivdu, hněv nebo vinu, nebude se vám situace dobře řešit. Nadechněte se, udělejte v duchu 3 kroky zpět a dívejte se na situaci z odstupu. Hledejte ta místa, která se dají zlepšit a na těch pracujte.

3. Než začnete měnit ostatní, začněte u sebe

Častou chybou je, že v situaci jako je tato, začnou majitelé nebo lídři hledat nápravu na špatném místě. Začnou totiž připravovat nejrůznější opatření, která se týkají hlavně týmu, ale zapomenou na to, že by měli začít u sebe. Ve chvíli, kdy váš tým uvidí, že nutíte měnit je, ale sami na sobě nepracujete, jakoukoliv změnu odmítnou. První věc, kterou byste tedy měli udělat, je položit si otázky: „Co JÁ mohu udělat proto, abych situaci změnil/a? Co ve svém postoji nebo chování potřebuji upravit, abych svým lidem lépe rozuměl/a?“ S podobnými silnými otázkami vám pomůže dobrý kouč. Pokud ho nemáte, možná to je správná chvíle si jej najít.

4. Naslouchejte

Obrovskou změnu uděláte jen tím, že se začnete o své lidi zajímat. Ptejte se jich na jejich názor a tiše a pozorně naslouchejte tomu, co říkají. Dáte jim tak svou pozornost, což je v dnešní době to nejcennější, co můžeme druhému dát. Budou mít pocit vlastní důležitosti, pocit toho, že se zajímáte o jejich pohled na věc. Bude vás to stát nějaký čas. Považujte tento čas za důležitý. Nepřinese vám sice okamžitý zisk v podobě peněz, ale loajalitu lidí, která je k nezaplacení.

5. Komunikujte

Zmíněná propast mezi vedením a týmem vzniká hlavně díky tomu, že lídři zapomenou s týmem komunikovat. Přeruší se tok informací a vznikne bariéra. Zaměřte se tedy na to, abyste s vašimi lidmi, co nejvíce mluvili. Předávejte informace, které pro ně mají jakoukoliv hodnotu. Žádejte zpětnou vazbu a dávejte ji. Komunikujte otevřeně, s respektem a zájmem. Oceňujte, podporujte a zapojujte.

6. Předávejte pravomoci na co nejnižší úroveň

Jste zavaleni povinnostmi a tým jde stranou. Stává se to většinou lídrům, kteří si s rostoucí firmou nechávají veškerou kontrolu. Schvalují všechny faktury, řeší všechny klienty, dohlíží na všechny nákupy včetně květin na recepci. Jednomu z toho jde hlava kolem. Jak si v takovém zápřahu můžete udělat čas na pocity a názory svých lidí? Velmi těžko. Začněte tedy tím, že si uděláte Not-to-do list, Tj. seznam činností, které opravdu nemusíte dělat vy. Tyto činnosti předejte spolu s možností rozhodovat. Pusťte. Dejte svým lidem důvěru a možnost věci ovlivňovat. Odměnou za splnění tohoto nelehkého úkolu vám bude větší odpovědnost vašich lidí. Ponechte si možnost dohlédnout na výsledek a u jeho vyhodnocení si povídejte o tom, co se při plnění úkolu člověk naučil, co by příště udělal jinak a co ho na tom nejvíce bavilo.

7. Usmívejte se

Poslední tip se zdá jako banalita. Usmívat se je přeci hračka, no ne? Tak si zkuste zítra udělat na papír čárku za každý úsměv, který rozdáte. Uvidíte, jestli je těch čárek hodně nebo málo. Úsměv nic nestojí, ale dělá zázraky. Šiřte pozitivní náladu, občas někoho rozesmějte a lidi vás budou milovat.

Sdílení

Autor a zdroj

sevenin.cz

    E-mail

    Firma