Co vše může firma získat z definování a dodržování dobré vize a poslání?

Co vše může firma získat z definování a dodržování dobré vize a poslání?

7. 3. 2019  |  16:00 - 19:00Přihlásit se

Firmy si stěžují, že jim lidé odcházejí/ jsou nevýkonní a lámou si hlavu, co s tím.
Často i ví, co s tím, pouští se do řešení, ve většině případů to však dělají formálně.
Dost často se setkáváme na pohovorech s lidmi, kteří jako důvod změny zaměstnání říkají, že ztratili smysl práce v původním zaměstnání a chtějí nalézt nový.

Pochopení toho, co je to smysluplná práce pro pracovníka, je klíčem k porozumění významu a důležitosti vize a poslání firmy, nejen na teoretické či proklamativní rovině.

Na workshopu se dozvíte např.:

·         Jak pracovat s vizí a posláním tak, aby se otiskly do žité firemní kultury, jak upřímná a smysluplná vize a poslání může udržet pracovníky ve firmě a ve výkonu.

·         Jaký dopad na úspěch firmy může mít pochopení propojení individuálních cílů a motivů s firemní a týmovou vizí a posláním.

·         Jaké jsou inspirativní body při vytváření dlouhodobé vazby individuálních cílů k vizi týmu/firmy.

·         Proč má mít svou vizi a poslání i každý pracovní tým, nejen firma.

a mnohé další…

Cena:
zdarma pro členy ARF
1.500 Kč včetně DPH pro nečleny
1. workshop pro zájemce o členství v ARF zdarma

Experti a přednášejícíPřihlašovací formulářWorkshop